Фондация
"Габрово - преди и сега"

Ние сме иновативна младежка организация имаща за цел да облагородява и създава нови градски пространства на територията на град Габрово. Ние вярваме, че с общите усилия на гражданите, бизнеса и институциите можем да постигнем значителни подобрения в инфраструктурата на града и да помогнем за неговото развитие.

Идея

Нашата организация се състои от вече над 20 млади активни габровски граждани заставащи зад общата кауза да обединим институциите, бизнеса и жителите на Габрово в дарителска организация, с действията на която да събудим Габрово за ново възраждане.

Идеята, за която ще работим активно, е чрез промяната на заобикалящата ни среда да превърнем Габрово в по-привлекателен и активен град.

Организацията ни е независима, изцяло деполитизирана и не е свързана с други организации.

Цели

Главната цел на организацията е реализиране на такива инвестиции, чрез които градът да получи начален тласък към ново пробуждане. Ние работим в насока създаване на приветлива градска визия и среда, което да доведе постепенно до привличане на нови инвестиции и туристически потоци към града.

Като крайната цел се явява подбуждането на една нова вълна на промяна, която да донесе последващо раздвижване в живота на Габрово, задържане на млади хора в града и осигуряване на необходимите перспективи за развитие и достоен живот в него.

Ние търсим също освен чисто визуална промяна на заобикалящата ни среда и възпитателен за обществото ефект, който да ни учи да пазим онова, което лично сме създали и да действаме сплотено за реализиране на добри каузи в полза на самите нас.

Перспективи

В бъдеще с развитието на нашата фондация ние ще разширим и обхвата на дейността ни. Перспективите пред нас ще бъдат в насока привличането на инвестиции в града, чрез диалог с различни фирми от страната и чужбина, пред които да се представят положителните качества на града.

Това включва:
  • доброто му развитие от страна на община Габрово
  • отличното географско разположение
  • наличието на образователна инфраструктура
  • добрите природни условия
  • спокойствието на живота
  • достъпните цени на имотите
  • постоянното развитието на гражданското общество от наша страна

Реализация

В основата на нашата идея стои механизъм за нов тип систематизирано дарителство. Наблюдаваните от нас каузи реализирани през годините ни показаха един основен недостатък на набирането на средства - то се случва кампанийно.

Това води до по-сложна организация и набиране на дарения от нулев етап за всеки отделен нов проект. Ние създадохме нов механизъм за набиране на средства, който работи на принципа на абонамент.

Как работи абонаментната дарителска система?

При нея основен двигател е подкрепата на бизнес средата в града. При диалога с представителите на бизнеса ние получаваме тяхната подкрепа и яснота за размера на дарението, което те могат да ни предоставят ежемесечно.

Кои са предимствата?

Благодарение на абонаментния характер на постъпващите дарения всеки месец, ние можем да предвидим приблизителен месечен ресурс. Това ни дава предимството да имаме данни с какви средства ще разполагаме за изпълнение на отделните ни проекти в съответния месец.

С ПОДКРЕПАТА НА