Дейности

Инвестиции в реновиране и създаване на кътове за отдих и спорт
Oбновяване на детски и спортни площадки в лошо състояние, монтиране на тенис маси за игра на открито и други.
Подобряване на елементи на градската среда
Поставяне на пана за плакати, реклами и обяви, които да намалят хаотичното облепване с такива материали в града, както и други мерки за подобряване на градската среда.
Обособяване на зони в града с фасадно изкуство и други видове изкуство
Изрисуване на фасади на сгради тематично с нестандартни изображения, надписи, факти свързани с историята на града и славата му на световна столица на хумора и други.
Почистване на замърсени зони в града
Почистване на обрасли имоти, остраняване на незаконни сметища, организиране на акции по събиране на отпадъци